Blog by Little Red Stuga / www.littleredstuga.se/blog
Skolgård.När barn får frågan och förtroendet har de mycket att säga om sin skolgårdsmiljö - vad som skulle göra den roligare och bättre. Vi hade workshop igår med en grupp första och fjärdeklassare, som fick fria händer att planera om sin skolgård. Och vilka resultat! Alltifrån visioner om nya och förbättrade ytor, utveckling av befintliga lekredskap och förslag på konkreta saker som saknas. Något som slog oss är att det är rätt enkla saker som barnen efterfrågar - mer grönska, stänger och enklare klätterställningar, mer färg och varierade ytor. Hanna hade en hel idé på hur man kunde bygga om ett sandlådeskepp så att det gick att klättra i. Att klättra ligger högt i kurs hos barnen. Barn vill röra på sig, varför motarbeta det som sätter grunden för hälsa och välbefinnande genom att dra ner på kvaliteten och storleken på skolgården?
Workshopen var en del av ett pilotprojeket, Ada Lab, där vi medverkar som du kan läsa mer om här. 
When children are asked they have much to say about their schoolyard environment - what would make it better and more fun. We had a workshop yesterday with a group of first and fourth graders who got free hands to vision about their school playground. And what results! From visions of new and improved surfaces, development of existing play equipment and proposals for concrete things that are missing. Something that struck us is that it is quite simple things that kids ask for - more greenery, climbing equipment, more colorful and varied surfaces. Hanna had a great idea on how to build a sandbox-ship so that it was possible to climb in. Climbing is a big thing with the kids. Children want to move, why oppose it that sets the foundation for health and wellbeing by reducing the quality and size of the school yard?
The workshop was part of a pilot project, Ada Lab, that we are involved in. 

Skolgård.
När barn får frågan och förtroendet har de mycket att säga om sin skolgårdsmiljö - vad som skulle göra den roligare och bättre. Vi hade workshop igår med en grupp första och fjärdeklassare, som fick fria händer att planera om sin skolgård. Och vilka resultat! Alltifrån visioner om nya och förbättrade ytor, utveckling av befintliga lekredskap och förslag på konkreta saker som saknas. Något som slog oss är att det är rätt enkla saker som barnen efterfrågar - mer grönska, stänger och enklare klätterställningar, mer färg och varierade ytor. Hanna hade en hel idé på hur man kunde bygga om ett sandlådeskepp så att det gick att klättra i. Att klättra ligger högt i kurs hos barnen. Barn vill röra på sig, varför motarbeta det som sätter grunden för hälsa och välbefinnande genom att dra ner på kvaliteten och storleken på skolgården?

Workshopen var en del av ett pilotprojeket, Ada Lab, där vi medverkar som du kan läsa mer om här

When children are asked they have much to say about their schoolyard environment - what would make it better and more fun. We had a workshop yesterday with a group of first and fourth graders who got free hands to vision about their school playground. And what results! From visions of new and improved surfaces, development of existing play equipment and proposals for concrete things that are missing. Something that struck us is that it is quite simple things that kids ask for - more greenery, climbing equipment, more colorful and varied surfaces. Hanna had a great idea on how to build a sandbox-ship so that it was possible to climb in. Climbing is a big thing with the kids. Children want to move, why oppose it that sets the foundation for health and wellbeing by reducing the quality and size of the school yard?

The workshop was part of a pilot project, Ada Lab, that we are involved in.